ONROEREND GOED KOPEN OP KRETA, GRIEKENLAND

Zodra u uw huis heeft gevonden, start de juridische procedure. Wij van Nikou Real Estate begeleiden u volledig hierbij.
U kunt een bod doen en als de verkoper dit bod accepteert kunt u een aanbetaling doen. Maar dan moet u eerst weten of de verkoper inderdaad de eigenaar van het onroerend goed is en of er geen schulden op het onroerend goed rusten.
Een advocaat kan dit voor u uitzoeken. (zg. juridische check).
Zodra de juridische check aangeeft dat de verkoper inderdaad de eigenaar is en dat er geen schulden op het onroerend goed rusten, kan de aanbetaling gedaan worden, middels een voorlopige overdrachtsakte.
Hierin staan de voorwaarden van de verkoop, de prijs, de termijn en de hoogte van de aanbetaling vermeldt. Hierin wordt ook opgenomen dat als de koper zich terugtrekt, hij de aanbetaling verliest. En als de verkoper zich terugtrekt, dient hij de aanbetaling terug te betalen, plus een boete van het zelfde bedrag als de aanbetaling, als schadevergoeding voor de koper.

ADVOCAAT:
U dient een advocaat in dienst te nemen om al het papierwerk voor u te regelen. De gemakkelijkste manier is om deze advocaat hiervoor een volmacht te geven. Met een dergelijke volmacht kan de advocaat alle juridische zaken voor u behartigen, ook tijdens uw afwezigheid.

U kunt een volmacht natuurlijk altijd intrekken/wijzigen.

Het geven/innemen van een volmacht dient bij een notaris te geschieden. Als u niet op Kreta bent, kunt u het ook via de Griekse ambassade/consulaat of een Engels sprekende notaris in uw eigen land organiseren.

Wij van Nikou Real Estate werken samen met verschillende advocaten, die ook door de Britse ambassade in Athene worden aanbevolen. Maar u kunt natuurlijk ook uw eigen advocaat inschakelen.

Alle EU-burgers kunnen onroerend goed kopen op Kreta, onder dezelfde voorwaarden als de Grieken.

Niet-EU-burgers moeten eerst een goedkeuring krijgen van de Griekse overheid.

De verschillende stappen van de koopprocedure van onroerend goed op Kreta zijn in principe de volgende:

BELASTINGNUMMER:
Een Grieks belastingnummer is nodig om de aankoop van onroerend goed in Griekenland te kunnen bewerkstelligen.
U kunt het vergelijken met het Nederlandse SOFI-nummer.
Met uw paspoort en uw geboorte certificaat (met de namen van beide ouders) kunt u bij de lokale belastingdienst een Grieks belastingnummer aanvragen.

JURIDISCHE CHECK:
Het is noodzakelijk dat er een juridische controle op het onroerend goed wordt uitgevoerd. Het onroerend goed dient immers een schone titel te hebben.

–    Rusten er geen schulden op het onroerend goed?
–    Is de verkoper wel de rechtmatige eigenaar van het huis of van de bouwkavel?
–    Zijn er geen beperkingen op de bouwkavel?

TECHNISCH ONDERZOEK:
U kunt ook een technische controle laten uitvoeren door een civiele ingenieur om de constructie en de staat van het pand controleren.

TOPOGRAFISCH PLAN:
Het is noodzakelijk dat er een topgrafisch plan van het onroerend goed is. Hierop staan o.a. de grootte, de vorm en de locatie van het onroerend goed. Ook staat er vermeldt hoeveel er maximaal gebouwd mag worden en aan welke voorwaarden dat dient te voldoen.

ENERGIELABEL:
Een ander verplicht document bij de koop is het energielabel. Het energielabel voor woningen geeft met de klassen A (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een huis is in vergelijking met soortgelijke huizen.

VOORLOPIG KOOPCONTRACT:
Het wordt aanbevolen om een voorlopig koopcontract te maken (zie bovenstaande). De aanbetaling wordt pas aan de verkoper gegeven als het juridische en eventuele technische onderzoek positief resultaat geeft.

CONTRACT:
Een notaris moet worden aangesteld voor het beschrijven van het koopcontract en voor het vaststellen van de objectieve waarde van het onroerend goed. Deze objectieve waarde wordt door de belastingdienst toegekend aan het onroerend goed aan de hand van een aantal objectieve criteria (ligging, oppervlakte, bouwjaar etc.) en is meestal lager dan de marktwaarde. U kunt het vergelijken met de Nederlandse WOZ-waarde.

De koper en verkoper kunnen alleen zelf contracten ondertekenen met een hele lage objectieve waarde van het onroerend goed. In de andere gevallen dienen ze bijgestaan te worden door ieder een eigen advocaat.

LAND REGISTRATIE BUREAU:
Na ondertekening door beide partijen, registreert de notaris het koopcontract bij het Land Registratie Bureau. Deze inschrijving is het definitieve bewijs dat de koper eigenaar van het onroerend goed is geworden.

KOSTEN KOPER:
De bijkomende kosten bovenop de vraagprijs waarmee u rekening moet houden zijn:
–    Kosten voor de juridische check: 500-700 Euro.
–    Kosten voor eventuele technisch onderzoek (afhankelijk van het onroerend goed).
–    Overdrachtsbelasting: 7-13% van de contractprijs.
–    Notariskosten: 2-2,5% van de contractprijs.
–    Advocaatkosten: 500 – 1500 Euro.
–    Makelaarskosten: 2% van de koopprijs met een minimum van 1500 Euro.
–    Registratiekosten: 100 – 500.

Al s een indicatie kunt u de kosten koper verwachten op ongeveer 10 – 12% van de verkoopprijs.

Extra informatie over het houden van onroerend goed op Kreta:

HYPOTHEEK:
Het is mogelijk om onroerend goed te kopen met behulp van een hypotheek. Alleen een Griekse bank geeft een hypotheek af voor onroerend goed op Kreta. Meestal is er een maximum van 70% van de verkoopprijs.

Over het bedrag wordt rond de 5% rente betaald.

BANKREKENING:
Om onroerend goed te kopen op Kreta is het niet noodzakelijk om een bankrekening te hebben. De betalingen kunnen ook via de zakelijke rekening van uw advocaat gedaan worden.

Het wordt echter aanbevolen om een Griekse bankrekening (met internettoegang) te nemen, zodat u ook tijdens uw afwezigheid uw zaken kunt regelen, zoals de automatische betaling van bijvoorbeeld elektra, water en telefoon.

BELASTINGAANGIFTE:
Als eigenaar van onroerend goed in Griekenland bent u verplicht elk jaar een belastingaangifte in te dienen. Dat wil niet zeggen dat U ook verplicht bent om belasting te betalen aan de Griekse overheid.

Alle betalingen naar Griekenland zijn gedocumenteerd en bank-ontvangsten (roze ontvangstbewijzen) worden uitgegeven door de Griekse bank, en dienen te worden bewaard. Dit is het bewijs voor de fiscus dat het geld afkomstig is uit een ander land en dat er geen inkomen is verworven in Griekenland.

Deze ontvangstbewijzen dient u bij uw belasting aangifte te voegen.

ACCOUNTANT:
Een accountant kan voor u de jaarlijkse belastingaangifte regelen. Een accountant kan u ook verder helpen met uw boekhouding.

ONROEREND GOED BELASTING:
De onroerend goed belasting wordt jaarlijks geheven over het onroerend goed, ongeacht de eigenaar. De hoogte hiervan bedraagt 1% van de objectieve waarde van het onroerend goed.

LOCALE BELASTING:
De locale belasting zoals riool, tv-rechten en vuilnis, wordt verrekend via het elektriciteitsbedrijf en is onderdeel van de tweemaandelijkse elektriciteitsrekening.

Het bedrag is slechts enkele tientallen euro’s per twee maanden.

VERZEKERING:
U kunt uw huis en inboedel verzekeren bij verzekeringskantoren, bank of postkantoor.

TESTAMENT:
Het is aan te bevelen om een Grieks testament te laten maken. Dit gebeurt bij een notaris en is eenvoudig en niet duur.

WATER:
De meeste onroerend goederen hebben al water. Zo niet kan dat aangevraagd worden bij de watermaatschappij in de regio. De meter dient op uw naam overgeschreven te worden. Dit kan met een kopie van het koopcontract.

ELECTRICITEIT:
Om de bestaande elektriciteitsmeter op uw naam te krijgen moet u een kopie van het koopcontract geven. Het kan zijn dat als het onroerend goed enkele jaren oud is, er een nieuw schema gevraagd zal worden van de bedradingen. Dit schema dient door een erkende elektricien gemaakt te worden.

RIOLERING:
Afhankelijk van uw woonplaats is er in Kreta centrale riolering of moet ieder onroerend goed een eigen septic tank hebben.

PROPERTY MANAGEMENT SERVICES:
Alle bovenstaande zaken kunnen ook door Nikou Real Estate in beheer worden genomen.

Tijdens uw afwezigheid, kunnen wij ook alle onderhoudswerkzaamheden verzorgen, zoals:

–    Regelmatige inspectie van uw huis,
–    Schoonmaakwerkzaamheden,
–    Betaling van rekeningen (water, elektriciteit, telefoon etc.),
–    Hulp bij het officiële papierwerk (bv. Verblijfsvergunning, Jaarlijks belasting aangifte),
–    Legen van de septic tank,
–    Onderhoud aan uw huis en reparatie bij evt. schade,
–    Tuinonderhoud,
–    Onderhoud en schoonhouden van het zwembad,
–    Onderhoud van de elektrische apparatuur (bv. centraal verwarmingssysteem, airco’s),
–    Schoorsteenvegen,
–    Schoonmaken en voorbereiden van het huis op uw aankomst incl. autoverhuur en vliegveld service.

In het geval dat we schade ontdekken, zullen wij u meteen informeren en de schade repareren in overleg met u.

Onze werklieden zijn professionals!

Informatie over het bouwen van een nieuw huis en/of de renovatie van een bestaande woning:

BOUWVERGUNNING:
Een bouwvergunning is niet nodig als het pand in principe bewoonbaar is, tenzij er significante wijzigingen of uitbreidingen zullen plaatsvinden.

Binnen de bebouwde kom is het mogelijk om een huis te bouwen van maximum 7,2 meter hoog, met een maximum van 400 vierkante meter leefruimte en de  grondoppervlak mag maximaal 70% van de totale grond beslaan. De precieze cijfers hangen van het specifieke grondstuk af.

Buiten de bebouwde kom gelden er andere regels, afhankelijk van de grootte en de ligging van het grondstuk. Er is in ieder geval goedkeuring nodig van het Bosbeheer en van de archeologische dienst, alvorens een bouwvergunning wordt afgegeven.

Als de bouwgrond binnen 750 meter van de bebouwde kom afligt, kan een vergunning worden afgegeven voor grondstukken van 2000 vierkante meter of groter. Meestal mag er dan een huis opgebouwd worden van maximum 7,2 meter hoogte en maximum 200 vierkante meter leefruimte.

In de overige gevallen dient het grondstuk 4000 vierkante meter of meer te zijn. Ook hier mag er dan meestal een huis opgebouwd worden van maximum 7,2 meter hoogte en maximum 200 vierkante meter leefruimte.

Voor zakelijke objecten gelden andere regels.

Een bouwvergunning wordt alleen afgegeven als er gedetailleerde plannen worden ingeleverd. Deze dienen door een Architect of Civiele Ingenieur gemaakt te worden.

Zij kunnen u advies geven, het papierwerk regelen en het hele proces voor u verzorgen.

De kosten hiervan zijn afhankelijk van de grootte en de soort woning.

BOUWKOSTEN:
De bouwkosten zijn afhankelijk van de grootte en de ligging van het huis en de te gebruiken materialen.
Renovaties zijn vaak goedkoper dan nieuwbouw.

Een indicatie van de kosten van renovatie zijn 850 Euro per vierkante meter, excl. de aanschaf, k.k. en de bouwvergunning.
Nieuwbouw komt op ongeveer 1.500 Euro per vierkante meter, excl. de aanschaf, k.k. en de bouwvergunning.

Let Us Bring You Home To Crete!

Compare Listings

Titel Prijs Status Type Gebied Doel Slaapkamers Badkamers
Share This